آزمون هوش هیجانی شاته

پرسشنامه هوش هیجانی شات - دکتر فهیمه رضایی

پرسشنامه هوش هیجانی شات. چکیده: پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه بین متغیر‌‌های هوش هیجانی و جنسیت انجام شد.امروزه هوش هیجانی را با نام دانیل گلمن ...

پرسشنامه رایگان هوش هیجانی شات - پرسشنامه رایگان

پرسشنامه هوش هیجانی شات. چکیده: پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه بین متغیر‌‌های هوش هیجانی و جنسیت با غمخواری معلمان انجام شد. این پژوهش از نوع ...

پرسشنامه هوش هیجانی شوت و همکاران (1998) - روان شناسی - روان راهنما

کاملاً موافقم, موافقم, نظری ندارم, مخالفم, کاملاً مخالفم, سوالات پرسشنامه هوش هیجانی شوت (شات), ردیف. من میدانم چه موقع با دیگران درباره مشکلات ...

پرسشنامه هوش هیجانی شات - مادسیج

دریافت پکیج پرسشنامه هوش هیجانی شات. (شامل پرسشنامه استاندارد،مقاله بیس،مولفه، امتیازبندی،تفسیر و روایی – پایایی پرسشنامه).

پرسشنامه هوش هیجانی شاته و همکاران 33 سوالی | روانشناسی و - کندو

روانشناسی و علوم تربیتی مقیاس هوش هیجانی شاته: برای اندازه گیری هوش ... سوال های آزمون در سه مقوله تنظیم هیجان ها ،به کار گیری هیجان ها و ارزیابی ...

دانلود پرسشنامه هوش هیجانی شات - شوت - شاته - فرم کوتاه 33 سوالی

توضیحات: پرسشنامه هوش هیجانی شات و همکاران 1988. پرسشنامه: موجود است. تعداد سوال: 33. مؤلفه: دارد- سوالات هر مولفه مشخص شده اند. تعداد مولفه/خرده مقیاس: 3 تا.

پرسشنامه هوش هیجانی توسط شات و همکاران در سال 1998 براساس ...

پرسشنامه هوش هیجانی توسط شات و همکاران در سال 1998 براساس مدل نظری هوش هیجانی سالووی و مایر (1990) و برای سنجش هوش هیجانی نوجوانان ساخته شده است.

ويژگي هاي روانسنجي مقياس هوش هيجاني تجديدنظر شده شاته ...

همبستگي مقياس شاته با آزمون هاي فوق همسو با پيش بيني نظريه هاي هوش هيجاني بود. اين همبستگي با خرده مقياسهاي SCL-90-R،‌ GHQ-28 و خرده مقياسهاي آن و نيز با ...

پرسشنامه هوش هیجانی شات - تالار همیاری

پرسشنامه ی هوش هیجانی شات: این پرسشنامه توسط شات و همکاران در سال 1998 براساس مدل نظری هوش هیجانی سالووی و مایر (1990) و برای سنجش هوش هیجانی نوجوانان ساخته ...

مقیاس هوش هیجانی شات - پرتال جامع علوم انسانی

این مقاله گزارش پژوهشی است درباره رابطه میان هوش هیجانی گروهی از فراگیرندگان زبان انگلیسی ایران و انسجام نوشته های آنها. در راستاس این پژوهش یک آزمون توانش ...

تست هوش هیجانی شات - آپارات

افراد با هوش و یا پولدار زیادی رو دیدم که زندگی و روابط خوبی ندارند، می دونید علتش چیه؟!نظرات خودتون را برامون کامنت کنید...لینک تست هوش ...

01 poorshahryar.indd - International Journal of Behavioral ...

ﻣﻘﻴﺎﺱ ﻫﻮﺵ ﻫﻴﺠﺎﻧﻰ ﺷﺎﺕ (EIS) ﻭ ﺳﻴﺎﻫﻪ ﺷﺨﺼﻴﺖ ﮔﻠﺪﺑﺮگ (IPIP). ﭘﺎﺳــﺦ ﺩﺍﺩﻧﺪ. ... [4] ﻫﻮﺵ ﻫﻴﺠﺎﻧﻲ ﺗﻮﺍﻧﺎﻳﻲ ﭘﺮﺩﺍﺯﺵ ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ ﺩﺭﺑﺎﺭﻩ ﻫﻴﺠﺎﻧﺎﺕ. ﺧﻮﺩ ﻭﻫﻴﺠﺎﻧﺎﺕ ... ﭘﺮﺳﺸﻬﺎﻱ ﺁﺯﻣﻮﻥ ﺳﻪ ﻣﻘﻮﻟﻪ ﺳﺎﺯﻩ ﻫﻮﺵ ﻫﻴﺠﺎﻧﻲ ﺷﺎﻣﻞ.

پرسشنامه هوش هیجانی شات - دنلود مقاله و پروژه و پایان نامه

پرسشنامه هوش هیجانی شات مربوطه به صورت فایل ورد word و قابل ویرایش می باشد ... این پرسشنامه توسط شات و همکاران در سال ۱۹۹۸ براساس الگوی اولیه هوش‌هیجانی مایر ...

بررسي تاثير آموزش هوش هيجاني بر کاهش پرخاشگري و افزايش ...

1998( نیز در این زمینه2)1997، به نقل از شات، مالوف، هال، هاگرتی و کوپر 1کوپر و ... از آزمون های. سازگاری برای سازگاری، هوش هیجانی مایر وسالووی )برای سنجش هوش ...

ﺗﻨﻈﯿﻢ ﻫﯿﺠﺎﻧﯽ، ﻫﻮش ﻫﯿﺠﺎﻧﯽ و ﺧﻼﻗﯿﺖ ﻫﯿﺠﺎﻧﯽ در داﻧﺸﺠﻮﯾ - Urmia University of ...

ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ). ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﺷﺪﻧﺪ ﻭ ﺑﺎ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ. ﭘﺮﺳﺸ. ﻨﺎﻣﻪ. ﺭﻓﺘﺎﺭﻫﺎﻱ ﺍﺳﺘﺮﺱ. ﺯﺍ، ﭘﺮﺳﺸ. ﻨﺎﻣﻪ. ﺩﺷﻮﺍﺭﻱ ﺩﺭ ﺗﻨﻈﻴﻢ. ﻫﻴﺠﺎﻥ، ﭘﺮﺳﺸ. ﻨﺎﻣﻪ. ﻫﻮﺵ ﻫﻴﺠﺎﻧﻲ ﺷﺎﺗﻪ. ﻭ. ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﺧﻼﻗﻴﺖ. ﻴﻫ. ﺠﺎﻧ. ﻲ. ﺁﻭﺭﻳﻞ ﻣﻮﺭﺩ ﺍﺭﺯﻳﺎﺑﻲ ﻗﺮﺍﺭ ﮔﺮﻓ. ﺘﻨﺪ.

بررسی ارتباط نمره هوش هیجانی با اطلاعات دموگرافیک دانشجویان ...

پرسشنامه شامل دو بخش مشخصات دموگرافیک و پرسشنامه 41 گویه‌ای تجدیدنظر شده هوش هیجانی شاته به زبان فارسی در مقیاس 5 قسمتی لیکرت بود. روایی پرسشنامه به ...

بررسی وضعیت هوش هیجانی در دانشجویان دانشکده پرستاری و ...

ﺁﺯﻣﻮﻥ ﻫﻮﺵ. ﻫﻴﺠﺎﻧﻲ ﺷﺎﺗﻪ ﮔﺮﭼﻪ ﺩﺍﺭﺍﻱ ﺳﻪ ﺯﻳﺮ ﻣﻘﻴﺎﺱ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻫﻴﺠﺎﻧﺎﺕ، ﺑﻬﺮﻩ. ﻭﺭﻱ ﺍﺯ ﻫﻴﺠﺎﻧﺎﺕ ﻭ ﺍﺭﺯﻳﺎﺑﻲ ﻫﻴﺠﺎﻧﺎﺕ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ، ﺍﻣﺎ ﺩﺭ ﻣﺠﻤﻮﻉ. ﻳﮏ ﻧ. ﻤﺮﻩ ﮐﻠﻲ ﺑﺮﺍﻱ ﻫﻮﺵ ﻫﻴﺠﺎﻧﻲ ﺑﺪﺳﺖ ﻣﻲ ﺩﻫﺪ (. ,۱۰. ۱۱. ). ﺗﻔﺴﻴﺮ ﻧﻤﺮﻩ ﺣﺎﺻﻠﻪ ...

بررسی ارتباط نمره هوش هیجانی با اطلاعات دموگرافیک ... - Magiran

پرسشنامه شامل دو بخش مشخصات دموگرافیک و پرسشنامه 41 گویه ای تجدیدنظر شده هوش هیجانی شاته به زبان فارسی در مقیاس 5 قسمتی لیکرت بود. روایی پرسشنامه به ...

مقایسه کارکردهای اجرایی و هوش هیجانی در دانش‌آموزان پسر نابینا و ...

آزمون عصب شناختی توسط والدین دانش آموزان نابینا و مقیاش هوش هیجانی شات توسط خود دانش آموزان نابینا و بینا اجرا شد. روش های آماری: در این پژوهش از آزمون کولموگروف- ...

پرسشنامه هوش هیجانی شاته و همکاران 33 سوالی – avayemehr

برای اندازه گیری هوش هیجانی ،از مقیاس هوش هیجانی شاته و همکاران(1998) استفاده خواهد شد.این مقیاس شامل 33 سوال است که بر اساس مدل سالوی ومایر (1990،1997) ساخته ...

سنجش ارتباط بین هوش هیجانی و میزان خلاقیت براساس ویژگی‌های ...

ابزار جمع‌آوری اطلاعات، آزمون مقیاس هوش هیجانی شات (ELS)، آزمون سنجش خلاقیت (CREE) و آزمون سنجش شخصیتی (FFM) می‌باشد. برای تحلیل داده‌ها از شاخص‌های آمار ...

بررسی رابطه هوش هیجانی و مهارتهای اجتماعی با پیشرفت تحصیلی

(EIS): این مقیاس یک آزمون 33 سوالی است که به وسیله شات و همکاران و براساس الگوی هوش هیجانی مایر و سالوی ساخته شده است.

آموزش هوش هیجانی و اثربخشی آن بر کاهش پرخاشگری نوجوانان ...

آزمودنی‌های هر دو گروه قبل و بعد از برنامه آموزش هوش هیجانی، پرسشنامه هوش هیجانی شات و پرسشنامه خشم نلسون را کامل کرده و به گروه آزمایش به مدت 10 جلسه برنامه آموزش ...

نقش هوش هیجانی و خودکارآمدی در پیش بینی سلامت روان دانشجویان ...

داده‌‌ها با استفاده از پرسشنامه هوش هیجانی شاته و همکاران، پرسشنامه خودکارآمدی عمومی شوارتز و جروسلم و پرسشنامه سلامت روان گلدبرگ جمع آوری و با روش های آمار توصیفی ...

Relationship between Emotional Intelligence and Problem ...

آزﻣـﻮن. ﻫـﺎی ﻫـﻮش ﻫﯿﺠـﺎﻧﯽ. (. MSEIS. ) ، ﺳـﺒﮏ. ﻫـﺎی ﺣـﻞ ﻣﺴـﺄﻟﻪ و ﺳـﻼﻣﺖ. ﻋﻤﻮﻣﯽ. (. GHQ-28. ) ... ﺷﺎﺗﻪ. 7. و ﻫﻤﮑﺎران،. )1998. ، ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ درﯾﺎﻓﺖ و اﺑﺮاز ﻫﯿﺠﺎن و ﻧﯿﺰ. ﻓﻬﻢ و ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ اﻃﻼﻋﺎت ﻫﯿﺠﺎﻧﯽ.

همبستگی هوش هیجانی با فرسودگی ناشی از داوری در داوران زن ...

جهت جمع‌آوری دادهها از "آزمون خود گزارشی هوش هیجانی شاته " (The Schutte Self Report Emotional Intelligence Test) (SSEIT) و "سیاهه فرسودگی ناشی از داوری" (Burnout ...

نقش واسطه‌ای هوش هیجانی در رابطه سبک‌های فرزندپروری و قلدری

برای جمع‌آوری داده‌ها از مقیاس قلدری ایلی‌نویز،، پرسشنامه خودگزارشی هوش هیجانی شاته و دیگران و پرسشنامه فرزندپروری بامریند استفاده شد. در تحلیل داده‌ها، شیوه‌های آمار ...

آزمون هوش هیجانی شاتهدسته: روانشناسی و علوم تربیتی
بازدید: 1 بار
فرمت فایل: docx
حجم فایل: 11 کیلوبایت
تعداد صفحات فایل: 3

آزمون هوش هیجانی شاته به منظور سنجش هوش هیجانی از آزمون خودگزارش دهی هوش هیجانی شاته ( SSREIT ) استفاده شد این آزمون در سال 1998 توسط شاته، مالوف، هال، هاگرتی، کوپر و گلدن بر اساس نظریه هوش هیجانی سالوی و مایر (1990) ساخته شد آزمون در ابتدا دارای 62 سوال بود که توانایی برای نظارت و تمایز هیجانات و استفاده از هیجانات برای هدایت تفکر و عمل را بر

قیمت فایل فقط 5,500 تومان

آزمون هوش هیجانی شاته
به منظور سنجش هوش هیجانی از آزمون خودگزارش دهی هوش هیجانی شاته ( SSREIT ) استفاده شد این آزمون در سال 1998 توسط شاته، مالوف، هال، هاگرتی، کوپر و گلدن بر اساس نظریه هوش هیجانی سالوی و مایر (1990) ساخته شد آزمون در ابتدا دارای 62 سوال بود که توانایی برای نظارت و تمایز هیجانات و استفاده از هیجانات برای هدایت تفکر و عمل

قیمت فایل فقط 5,500 تومان

نام محصول :آزمون هوش هیجانی شاته
شناسه کالا :PR18390
فروشنده :سل یو - sellu
قیمت :22000 تومان

محصولات مرتبط

آزمون آزمایشی ویژه آزمون های استخدامی دستگاه های اجرایی کشور (مجموعه شماره یک)

نمونه سوالات آزمون استخدامی,نمونه آزمون,آزمون آزمایشی ویژه آزمون های استخدامی دستگاه های اجرایی کشور (مجموعه شماره یک)

آزمون آزمایشی ویژه آزمون

دسته: آزمون استخدامی بازدید: 1 بارفرمت فایل: zip حجم فایل: 566 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 20 آزمون آزمایشی ویژه آزمون های استخدامی دستگاه های اجرایی کشور مجموعه شماره یک نمونه سوالات آزمون استخدامی نمونه آزمون استخدامی آزمون آزمایشی آزمون آزمایشی استخدامی آزمون آزمایشی دستگاه های اجرایی آزمون استخدامی آزمایشی آزمون آزمایشی استخدامی آموزش پرورش قیمت فایل فقط 23,100 تومان آزمون آزمایشی ویژه آزمون های استخدامی دستگاه های اجرایی کشور مجموعه شماره یک نمونه سوالات آزمون استخدامی نمونه آزمون استخدامی آزمون آزمایشی آزمون آزمایشی استخدامی آزمون آزمایشی دستگاه های اجرایی آزمون استخدامی آزمایشی آزمون آزمایشی استخدامی آموزش پرورش آزمون آزمایشی ویژه آزمون های استخدامی دستگاه های اجرایی کشور مجموعه شماره یک نمونه سوالات آزمون استخدامی نمونه آزمون استخدامی آزمون آزمایشی .

پاورپوینت با موضوع هوش هیجانی

هوش هیجانی,هوش هیجانی در مدیریت,هوش,پاورپوینت با موضوع هوش هیجانی

پاورپوینت با موضوع هوش

هیجانی دسته بندی : مدیریت مدیریت استعداد دانلود پاورپوینت در مورد هوش هیجانی، در قالب ppt و در 19 اسلاید، قابل ویرایش، شامل: هوش چیست دیدگاه برخی از روانشناسان مشهور درباره هوش بینه و سیمون ثورندایک پیاژه انواع هوش هوش عاطفی هیجانی چیست از دیدگاه گلمن هوش هیجانی اینگونه تعریف می شود هوش هیجانی عاطفی یا هوش اجتماعی شامل 4 مهارت است خودآگاهی self awareness خودگردانی self management یا مدیریت عواطف managing emotions آگاهی اجتماعی social awareness مهارت های اجتماعی social skills eq از دیدگاه گلمن قابلیت های فردی قابلیت های اجتماعی ویژگی افرادی که هوش هیجانی بالایی دارند مهارت های های افراد با هوش هیجانی بالا مهارت های های افراد با هوش.

پاورپوینت هوش هیجانی

هوش هیجانی,,مرجع دانلود پاورپوینت, و,پاورپوینت هوش هیجانی

پاورپوینت هوش هیجانی

دسته: علوم اجتماعی بازدید: 1 بارفرمت فایل: ppt حجم فایل: 1268 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 37 فایل پاورپوینت باموضوع هوش هیجانی در حجم 37 اسلاید قابل ویرایش قیمت فایل فقط 13,200 تومان فهرست مطالب: هوش چیست انواع ذهن انواع هوش کاربرد ها هیجان چیست هوش هیجانی چیست پیشینه هوش هیجانی توانایی های هوش هیجانی از دیدگاه سالووی و مایر مولفه های هوش هیجانی از دیدگاه گلمن مدل توانش های هیجانی بار اون تفاوت iq و eq کاربردهای هوش هیجانی در زندگی ویژگی افراد دارای هوش هیجانی ویژگی وعلل موفقیت افراد با eq بالا چگونه می توان کودکی با eq بالا پروراند ده توصیه برای بهبود هوش هیجانی آینده هوش هیجانی قیمت فایل فقط 13,200 تومان پاورپوینت هوش هیجانی - .

آزمون هوش هیجانی

هوش هیجانی,آزمون هوش هیجانی

آزمون هوش هیجانی

دسته: روانشناسی و علوم تربیتی بازدید: 1 بارفرمت فایل: zip حجم فایل: 536 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 4 آزمون هوش هیجانی قیمت فایل فقط 5,500 تومان طبق مطالعات انجام شده در زمینه موفقیت، رابطه هوش هیجانی eq با موفقیت به مراتب بالاتر از بهره هوشی iq می باشد به این معنا که به قول دانیل گلمن ، هوش هیجانی بالا تبیین می کند که چرا افرادی با ضریب هوشی iq متوسط موفق تر از کسانی هستند که نمره های iq بسیار بالاتری دارند زمانی که 95 دانشجویان دانشگاه هاروارد را در دهه 1940 از دوران جوانی تا سنین میانسالی مورد بررسی قرار دادند، دریافتند که افرادی که بالاترین نمره های تحصیلی را داشتند از نظر میزان حقوق دریافتی و .

گنجینه و بانک کاملا تضمین شده نمونه سوالات و آزمون های کمک بهیاری و کمک پرستاری

نمونه سوالات ویژه و پرتکرار,گنجینه و بانک کاملا تضمین شده نمونه سوالات و آزمون های کمک بهیاری و کمک پرستاری

گنجینه و بانک کاملا

دسته: پرستاری بازدید: 30 بار فرمت فایل: zip حجم فایل: 0 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 999 کاملترین و معتبرترین در عین حال بروزترین گنجینه و بانک آزمون و نمونه سوالات مرتبط به آزمون های مربوط به دانشگاه علوم پزشکی و رشته های بهیاری و کمک بهیاری پرستاری و کمک پرستاری بهورزی و کمک بهورزی مناسب ورودی هنرستان های بهیاری قیمت فایل فقط 21,900 تومان گنجینه و بانک کاملا تضمین شده نمونه سوالات و آزمون های کمک بهیاری و کمک پرستاری گنجینه و بانک کاملا تضمین شده نمونه سوالات و آزمون های کمک بهیاری و کمک پرستاری کاملترین و معتبرترین در عین حال بروزترین گنجینه و بانک آزمون و نمونه سوالات مرتبط به آزمون های مربوط .

مرجعsellu
برچسب ها
4.8/5 (210 امتیاز)
قیمت :22000تومان
افزودن به سبد خرید

آخرین فروشگاه های بروز شده